O Galerii

Galeria została powołana do życia przez Leszka Mądzika twórcę Sceny Plastycznej i jej wieloletniego dyrektora. Jego zainteresowania plastyczne (w tym także teatralne) w dużej mierze zadecydowały o profilu Galerii i kryteriach wyboru prac, które były mniej eksponowane.

Ta okoliczność sprawia, że można w tym przypadku mówić o galerii autorskiej. Z drugiej jednak strony, zdarzało się, że ambicje Leszka Mądzika wykraczały poza osobiste upodobania i skłaniał się on raczej ku koncepcji galerii jako miejsca, które – eksponując twórczość artystów uznanych – sankcjonuje określony kanon sztuki.

Małgorzata Kitowska– Łysiak

Scroll to Top
Przewiń do góry